Logga Boatcare Franklin

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att förhindra att de används.

En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1kb) som sparas på din dator och lagrar information.
Cookies används bl.a för att förbättra webbplatsen för användaren.

För vår webplats hänvisar vi till den gällande cookie som vår leverantör Hemsida 24 använder.
När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookien
mellan din dator och hemsida 24 server för att kunna utbyta information.
Bl.a om vad du har lagt i din kundvagn, eller om du är inloggad på vår site.

Vi sparar ingen personlig information via session cookies.
Session cookies lagras inte permanent på din dator.

Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som avaktiverar session cookies.
För det mesta kan man även ta bort eventuella cookies som redan har sparats.

Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats,
kommer webbplatsen inte att fungera tillfredställande.

- Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens.

Policy
De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas,
bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Vi använder enbart information för att kunna ge dig en bra service.

Vi medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan ni få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation ni initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Epostutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till våran verksamhet förekommer ej.


KÖPVILLKOR
Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. För de fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före att köpets genomförs.

Beställningsvaror
För beställningsvaror gäller inget öppet köp, utan tillgodokvitto eller byte till annan vara tillämpas.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss av vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, och debiteras enligt fast pris i samband med beställninge. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att kvitto / faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Betalning sker enligt de betalningssätt som framgår på betalningssidan  vilka förnärvarande är  Payson kort, bank ,faktura, förskottsbetalning till  bankgiro.

Vid försenad betalning debiteras dröjesmålsränta med 10% per månad från förfallodagen. Vi tar ut en påminnelseavgift på 50 sek för varje påminnelse. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. däres dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvingas oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalt belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel ska tydligt redovisas till kunden vid köpets hävande.

Ångerrätt / Öppet Köp
Konsument har på sätt som lagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till BOATCARE SWEDEN lämna eller sända ett meddelande om detta inom 30 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. För att ångerrätten ska gälla efter 14 dagar så måste vara ligga i sin orginalförpackning obruten. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill du använda dig av ångerrätten skall du  kontakta BOATCARE SWEDEN  via e-post info@boatcare.se och tydligt informera oss eller på telefon 072 8697083  i samtliga fall skall BOATCARE SWEDEN kontaktas skriftligt eller via mejl.

Varan skall vid retur förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från oss), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Kudnen står för kostnader som uppstår för returfrakt. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Returadressen är: BOATCARE SWEDEN Stockby Hällar 7 17962 Stenhamra. Var noga med att bifoga en kopia på fakturan alternativt ett följebrev med dina kontaktuppgifter.

Reklamationer
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation ska kunden kontakta oss  via e-post: info@boatcare.se eller telfon och uppge order id/faktura/kvitto nummer och orsak till reklamationen. 

Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytters viktigt att produkten förpackas på ett sådant sett att den ej riskerar att skadas. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

Hos oss har privatkonsumenter rätt att få en förbetald  frakt. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald retur, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 250:- exkl moms och frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta oss på kontakt@boatcare.se. Returfrakten bekostas av konsumnten.
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir vår egendom tills dess full betalning erlagts.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till oss, debiteras den faktiska kostnaden för frakten tur och retur + 150:- inkl moms för att täcka våra kostnader för administration.

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören senast inom 7 dagar.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Betlaning
När du betalar via Payson betaltjänst handlar du tryggt och enkelt.
Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid  köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.  Personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

  1. * Gäller ej för alla varor och tjänster.