Logga Boatcare Franklin

Teak behandling med Boracol

Om du vill undvika svartmögel  och alger eller motsvarande behandla då med Boracol Special.Boracol Special är ett effektivt medel för att förhindra bl a algtillväxt på teakdäck och utemöbler, samt mögel, svamp, träblånader, röta och inomhus:
Teakdäck  och trädgårdmöbler:
Träet ska vara rent och fritt från gammal ytbehandling före behandlingen med Boracol Special.
Använd  en  pensel, roller  elelr en spruta eller te x genom att doppa matrealet. Vid sprutning fungerar en helt vanlig trädgårdsspruta. Undvik  att få medlet på aluminium (tvätta rent med vatten och trasa).
Dosering: 1 liter räcker till 3-6 m2 , beroende på ytans karaktär. Bruksfärdig lösning och skall ej spädas.  Det tar  c:a 1 dygn har innan Boracolen trängt in i matrealet och därefter kan man ytbehandla om man så vill. T

Använd  ögonskydd och skyddsutrusting. Vid olyckstullbud läs föreskrifter längre ner på sidannedan. Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.


Så fungerar Boracol

290 kr

Du har säkert sett mörka, smutsiga teakdäck som fått svartmögel. Mögel är något som är vanligare idag än för några decennier sedan. Du hittar det inte bara på teakdäck. Det kan hittas på bryggor, målade ytor och så vidare. Närvaron av mögel kan skilja väldigt mycket, vissa områden lider mycket av mögel, och andra drabbas  inte alls. I det långa loppet är det bästa sättet  undvika svart mögel att behandla teakdäcket mögel att använda Boracol. Boracol är en vätska som är ofärgad och tunn som vatten. Använd en vanlig pensel eler spruta och applicera Boracolen. Använd aldrig en vanlig "grov" borste på teak,  använda alltid något som är skonsakt och mjukt! Om det regnar innan Boracolen har torkat in, kommer den att  rinna bort. ett  lätt duggregn  gör inget, men om det regnar eller stänker vågor som sköljer över däck kommer Boracol  att försvinna och gör ingen effekt. Efter tre till sju dagar tvättar du däcket med en svamp och exempelvis såpa. Oro dig inte om du inte ser något positivt resultat omedelbart. Däcket kanske rent av ser värre ut efter behandlingenän vad det gjorde innan. Efter ungefär tio dagar kommer saker att hända. Mögel har försvunnit och däck är rent. Mögel och alger kommer inte uppstå  under en tid. Var inte rädd för att upprepa behandlingen då och då.

I manualen för Hallberg Rassy rekommenderas Boracol som behandling för teakdeck. Boracol används av varv över hela världen. 

Hallberg Rassy 352

Den här Hallberg Rassy 352  an från 1987  finns förnärvarande i Stockholm och har under många år haft ägare som tagit hand om båten på varsamt.  Teakdäcket har under mångar år behandlats med Boracol och tvättats med såpa med mjuk borste eller trasa. Boracol  har förhindrat röta och algtillväxt och den mjuka rengöringen har varit snäll mot teaken. Nu efter snart 30 år är Teakdäcket fortfarande i ett mycket fint skick och har många år kvar. Om du så önskar kan säkert en visning av däcket göras, kontakta oss då  via kontakt sidan så ska vi se vad vi kan ordna. Bilder på däcket kommer inom kort.

 Behandlings förslag med Boracol.

Åtgång: 1 liter Boracol Special
alt. Boracol 10
/2Bd
till c:a 5 m²
Träet ska vara rent och fritt från ytbehandling inn
an
Boracolen
penslas på.
Mätta träet med
Boracol Special / Boracol 10
/2Bd


 

Det går bäst om om ytan som skall behandlas är lite fuktig när vätskan påföres. Precis efter det att Boracol behandlingen är utförd är viktigt att däcket eller det som blivit behandlat ej utsätts för vatten,  iallfall precis strax efteråt detta för att de verksamma ämnena ska hinna tränga in träet. Undvik komma i kontakt med aluminium.

Efter c:a. 1 dygn har Boracolen trängt in i Teaken. Väder & vind sköter resten och efter en till två veckor är däcket rent och snyggt. Däcket blir ljust med en lätt grå yta. Mänga erfar att  att en behandling håller däcket snyggt i upp till 1 år och förlänger livslängden på ett välskött däck eller möbel. 


 

Säkerhetsinforamtion för Boracol

Vid olyckstillbud.

Mer information om Boracol ladda ner PDF filen nedan.

HUDKONTAKT Tag genast av nedstänkta kläder, skor och smycken och tvätta innan återanvändning. Skölj huden som varit i kontakt med produkten noga med rinnande vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär upp-/kvarstår.

STÄNK I ÖGON Skölj genast med en mjuk stråle tempererat i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta genast läkare. Fortsätt att skölja ögonen även under transport till läkare.

FÖRTÄRING Skölj genast munnen ordentligt och drick rikligt mjölk eller vatten. Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person. Kontakta läkare. 4.2

DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA Produkten kan verka irriterande på huden och ögonen vid direkt kontakt. Kan ge upphov till allergisk reaktion. 4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

 Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

Information om mögel